La FeSC té com a objectiu contribuir a ordenar, dirigir, fomentar i millorar la pràctica dels e-sports, o esports electrònics. Especialment aquells e-sports que, tant si provenen d’un esport real com si no, no fomenten l’ús de la violència i, en canvi , contenen o afavoreixen els valors atribuïts justament a l’esport evitant tot tipus de discriminació per raons de raça, gènere, idees religioses, polítiques o sindicals, nacionalitat, llengua, sexe, estat civil, condició social, edat, discapacitat o orientació sexual.

També volem: